Portekiz Aile Ziyaret Vizesi İşlemleri

Portekiz aile ziyaret vizesi

Portekiz aile ziyareti vizesi 90 günden daha az konaklamalar için talep edilen, Portekiz’de ikamet eden eş, aile, ebeveyn, akraba, arkadaşı ziyaret etme olanağı tanıyan Schengen C tipi vize kategorisi dahilinde değerlendirilmektedir.

Portekiz’de aile, arkadaş veya akrabanızın yanında konaklayacaksanız “Termo de Responsibilidade” formunu doldurmanız gerekecektir. Ankara’dan yapılan başvurularda “Termo de Responsibilidade” formunun beyanı zorunludur.

"Term of Responsibility" formuna davet sahibi ulusal kimlik fotokopisini eklemelidir. Davet sahibi başvuru sahibinin masraflarını  karşılayacaksa son 3 aylık güncel banka hesap dökümünü iletmesi gerekmektedir. Eğer davet sahibi Portekiz vatandaşı değilse Portekiz oturum izninin fotokopisini iletmesi gerekmektedir. Davet sahibi Portekiz vatandaşı değilse Portekiz’de oturma izninin fotokopisini iletmesi gerekmektedir.

Portekiz aile ziyareti vize başvurularında davetiyenin orijinal olması zorunluluğu yoktur. Vize başvurularında 25 Eylül 2014 tarihinden sonra aldığınız VIS ibareli Schengen vizeniz (Avusturya Schengen vizesi hariç)  bulunuyorsa, Portekiz Schengen vize başvurularınızda şahsen bulunmanıza gerek kalmayabilir.  25 Eylül 2014 yılından sonra Schengen vizesi aldıysanız lütfen vize muafiyet durumunuzu yetkilimize sorgulatınız.

Portekiz vizesi başvurularında davet sahibinin davetiye belgesine ek olarak Portekiz kimliği fotokopisini, davetiyesini ve son 3 aylık güncel hesap dökümünü de sunması gerekmektedir. Portekiz vatandaşı olmayan davet sahibi oturum izninin fotokopisini sunması gerekmektedir.

Portekiz’de ikamet eden aile üyesi, ebeveyn, arkadaş, akrabadan temin edilecek davet (istek) yazısı Portekiz diplomatik otoritelerine hitaben, şahsen yazılmalı ve ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir. Portekiz’de ziyaret edilecek kişi, Portekiz’de ikamet ettiği bölgenin ilgili birimlerine onaylattığı davetiyesini Portekiz vizesi talebinde bulunacak kişiye göndermelidir.

Portekiz Aile Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Pasaport

Son 10 yıl içerisinde alınmış, planlanan dönüş tarihi sonrası en az 3 ay geçerliliği, en az 2 adet boş vize sayfası bulunan pasaport ibraz edilmelidir. Varsa son 6 yıl içerisinde alınmış Schengen, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya vizeleri sayfalarının fotokopileri de ibraz edilmelidir. Pasaportun aslına ek olarak, kimlik bilgilerinin ve pasaporttaki tüm işlenmiş sayfaların eksiksiz fotokopisi de sunulmalıdır.

Portekiz’e eşiniz, ebeveyniniz veya arkadaşınız ile birlikte seyahat ediyorsanız birlikte seyahat ettiğiniz kişilerin varsa geçerli Schengen vize fotokopisini de geçerli pasaportunuza ekleyebilirsiniz.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

T.C. Nüfus cüzdanının arka ve ön yüzünün fotokopisi ibraz edilmelidir. 10 yıldan eski olan nüfus cüzdanları yasal olarak geçersizdir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, aile bilgilerini eksiksiz olarak içermelidir. Orijinal belge ibraz edilmelidir. Bağlı olduğunuz bölgeye en yakın Nüfus Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.

Başvuru Formu

 -   Eksiksiz olarak doldurulmuş, okunaklı, pasaport sahibi tarafından 37. madde ve son sayfadaki imza bölümü imzalanmış olmalıdır. 17. Maddeye ev adresi ve e-posta adresi birlikte yazılmalı, cep telefonu başvuru sahibine ait olmalıdır.  Portekiz Schengen vize başvuru formu mavi, siyah kalemle veya bilgisayar ortamında doldurulabilir. Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise imza bölümleri ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır.

2 Adet Biyometrik Fotoğraf

-    Son 6 ay içerisinde çekilmiş, güncel,  arka beyaz fonlu, 3,5 mmx 4,5 mm ölçülerinde biyometrik fotoğraf ibraz edilmelidir.

 Ulaşım Rezervasyon Belgeleri

-    Schengen vize başvurularında gidiş-dönüş ulaşım rezervasyon belgeleri ya da biletlerinin ibrazı zorunludur. Birden fazla Schengen ülkesine seyahat edecekseniz ülkelerarası aktarmaları gösteren ulaşım araçlarına ait rezervasyonlar ve otelde konaklayacaksanız otel rezervasyonlarını da sunmalısınız.  Ulaşım ve konaklama rezervasyonları başvuru sahibinin şahsı adına hazırlanmış olmalıdır. Portekiz’de ziyaret edeceğiniz kişinin evinde konaklayacaksanız konaklama rezervasyonu sunmanıza gerek yoktur. Talebiniz halinde ulaşım ve konaklama rezervasyon belgelerinizi beyan ettiğiniz seyahat tarihlerini göz önüne alarak temin etmekteyiz.

Seyahat Sağlık Sigortası

-    Seyahat sağlık sigorta poliçesi minimum transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe teminatı en az 30.000 € olmalıdır ve çok girişli vize talep edilecekse en az ilk seyahat dönemini kapsayacak şekilde temin edilmiş olmalıdır. Talebiniz halinde ilk dönem seyahatinizin tümünü kapsayan seyahat sağlık sigorta poliçenizi, hizmet bedelimiz dâhilinde temin etmekteyiz.

Banka Hesap Dökümü

-    Randevu tarihinden önceki 1 hafta içinde temin edilmiş son 3 aylık banka hesap dökümünün orijinali beyan edilmelidir. Bankadan temin edilecek döküm, banka yetkilisi tarafından imzalanmalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Banka yetkilisinin imza sirküleriyle birlikte ibraz edilmelidir. Schengen bölgesine gerçekleştireceğiniz 10 güne kadar olan seyahatler için hesabınızda en az 5.000 TL bakiye bulundurmanızı tavsiye ederiz. Hesab

Şirket/Şahsi Banka Hesap Dökümü Orjinali/Fotokopisi

 -    Başvuru tarihinden en fazla 1 hafta önce bankadan alınmış son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü alınmalı bankadaki gişe yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Banka hesabı internetten alınmış olsa dahi bankadan kaşe ve imza yaptırılmalıdır. Kişi şirket sahibi ise yüksek bakiyeli şirket banka hesabı ile başvuru yapabilir. Hesabınızda seyahatinizi finanse edecek kadar bakiye olmalıdır.

Maaş Bordrosu

-    Son 3 aya ait, firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve kaşeli maaş bordrosunun orijinali ibraz edilmelidir.

Davetiye

 -  Davet sahibi tarafından yazılmış, ziyaret amacını ve seyahat tarihlerini, yakınlık derecesinin belirtildiği, davet sahibi  başvuru sahibini evinde misafir edeceği bilgisinin yer aldığı davetiye ibraz edilmelidir. Davet sahibi dilekçesine Portekiz vatandaşı ise ulusal kimlik kartını, değilse Portekiz oturum izni fotokopisini ibraz etmelidir.

Portekiz’den gelen davet (istek) yazısı, Portekiz aile/akraba/arkadaş ziyareti davet yazısı başvuru dosyasındaki diğer bilgi beyanını destekleyici nitelikte olmalıdır. Aile ziyaret vizesi başvuru formu eksiksiz ve doğru beyanlarla doldurulmalıdır. Özel ziyaret vizesi başvurusunda bulunan kişi, şahsen formu doldurmalı;  başvuru tarihini, e-mailini ve numarasını forma eklemeyi unutmamalıdır. Portekiz aile ziyareti vizesi başvuru formunun ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Davetiye belgesinin 2 adet fotokopisi sunulmalıdır. Poretkiz Schengen vize başvurularında davetiyelerin orijinal olma zorunluluğu yoktur, davetiyeler mail ya da fax olarak temin edilebilir. Seyahatiniz süresince davetiye fotokopisini yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.

(!) Resmi davetiyelerde davetiyenin orijinali mutlaka başvuru esnasında ve seyahatleri süresince yanlarında bulundurmalıdırlar.

(!) Portekiz’den temin edilecek davetiye belediye onaylı olmalıdır.   Davetiye gönderen kişinin ulusal kimlik kartı, pasaport fotokopisi veya oturum izni fotokopisiyle birlikte ibraz edilmelidir.

Masraf Yazısı

 -    Başvuru sahibinin (öğrenci, ev hanımı vb.) seyahat masrafları birinci dereceden yakını tarafından karşılanıyorsa, sponsor olan kişi seyahat süresince tüm masrafları karşılayacağını belirten bir dilekçe yazmalıdır. Sponsor kendisi vize başvurusunda bulunacakmış gibi çalışma ve gelir evrakları, banka hesabı eksiksiz ve yönergeler uygun olarak hazırlamalıdır.

İş Yeri İzin Yazısı

-  Türkiye’de çalışılan kurumdan/şirketten temin edilmiş, şirketin antetli kağıdına, şirket yetkilisi tarafında hazırlanmış, kaşeli ve ıslak imzalı dilekçe sunulmalıdır.  İzin dilekçesi başvuru sahibinin seyahat tarihlerini, seyahat amacını ve çalışanın hangi tarihlerde izinli olacağını belirtmiş olmalıdır. Dilekçe Türkçe, İngilizce veya Macarca yazılabilir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi

-    İş yeri yetkilisi tarafından verilmiş güncel ve barkodlu işe giriş bildirgesi

SGK 4a Hizmet Dökümü

 -   Borkodsuz hizmet dökümleri kabul edilmemektedir (e-devlet internet sitesinden barkodlu hizmet dökümü temin edebilirsiniz).

Emekliler için;

-    E-devlet sitesinden alınmış belge ve/veya emekli maaşının yattığı, onaylı banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.

-    Emekli çalışanlar son 4 aya ait, SGK destek prim ödemelerini beyan etmelidirler.

Şirket Evrakları

 -    Faaliyet Belgesi

Faaliyet belgesi, son 6 ay içerisinde temin edilmiş olmalıdır.

 -    Ticaret Sicil Gazetesi

Ticari sicil gazetesinde şirket ortaklarının açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

 -    Vergi Levhası

Vergi levhası güncel ve kapatılan vergi dönemi işlenmiş olmalıdır.

 -    Şirket İmza Sirküleri

 Şirket yetkilisinin bulunduğu veya şirket yetkilisi tarafından vekalet verilmişse imza sirkülerine ek olarak vekalet ve vekalet verilen kişinin imza beyannamesi gerekmektedir.

18 yaşından küçük başvuru sahipleri için hazırlanması gereken ek evrak listesi


Muvafakatname

 -  18 yaşından küçük başvuru sahipleri, Portekiz’e ebeveynlerinden yalnızca biri ile seyahat edecekse veya her iki ebeveyni de olmadan seyahat edecekse ebeveynlerden noter onaylı muvafakatname belgesi alınmalıdır. Muvafakatname belgesi son 3 ay içinde alınmış olmalıdır.      

Öğrenciler için ek olarak hazırlanması gereken evraklar


-    Öğrenim görülen kurumdan alınmış (İngilizce) kaşeli ve imzalı öğrenci belgesi. Öğrenci belgesi e-devlet kapısı üzerinden online olarak da temin edilebilir. 

Çalışmayan (öğrenci, ev hanımı...) başvuru sahiplerinin masraflarını karşılayacak sponsorların dikkatine (!)

Portekiz aile/akraba/arkadaş ziyareti vize talebinde bulunacak kişinin tüm seyahatinin masraflarını karşılayacak sponsor Portekiz Konsolosluğuna hitaben dilekçe yazmalı, yazacağı dilekçede başvuru sahibinin tüm masraflarını karşılayacağının teminatını vermelidir. Sponsor kendi meslek gurubuna göre kendisi vize başvurusunda bulunacakmış gibi gelir evraklarını da ibraz etmelidir.

Portekiz ziyaret vizesi başvurunuzu Euroasia GVS aracılığıyla yapmanız halinde,  Schengen Bölge temsilcilerimiz en kısa sürede randevunuzu alacak ve ikamet ettiğiniz ile en yakın Schengen biyometrik veri beyan merkezi bilgilerini size ileteceklerdir. İstanbul’dan yapılan başvurularda operasyon yetkilimiz öngörülmeyen sorunlarla karşılaşmamanız adına randevu gününüzde size eşlik edecektir

Güncel bilgi ve vize başvuru talebinizi help@eagvs.com adresine iletebilirsiniz.

Yükleniyor...
Bizi Arayın